Toelichting

Toelichting op het boek, te weten

  1. een overzicht van de door Marie nagelaten documenten en hun bewaarplaatsen, zoals aangekondigd in het Woord vooraf.
  2. een opgave van de bronnen waarop de verschillende hoofdstukken van de biografie zijn gebaseerd.